تنظیمات همگانی وردپـرس(درس پانزدهم)

۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۲۱:۳۴

تنظیمات همگانی ،  از داشبور وردپرس براحتی در دسترس است. [...]

تنظیمات همگانی وردپـرس(درس پانزدهم)۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۲۱:۳۴
ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان این فایل آموزشی را دریافت کنید یک فایل، 8 تکنیک و حدود 4 دقیقه مطالعه
مطمئن باشید ایمیل مزاحم ارسال نمی کنیم
از شـما متـشــکریــم . ایمـیـل بـرای شـما ارسـال شــد.شما آماده برای دانلود هستید!
ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان این فایل آموزشی را دریافت کنید یک فایل، 5 نکته و حدود 6 دقیقه مطالعه
مطمئن باشید ایمیل مزاحم ارسال نمی کنیم
ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان 3 فایل رایگان آموزشی را دریافت کنید، 3 فایل حدود 10 دقیقه مطالعه
مطمئن باشید ایمیل مزاحم ارسال نمی کنیم