مدیریت فرآیند در مهندسی مجدد

تغییرات سریع بازار و رقابت شدید عرضه‌کنندگان محصول، تنوع تولید کنندگان را به چالش انداخته است. و باید مدیریت فرآیند در مهندسی مجدد در اولویت آن ها قرار گیرد.

فرآیند و مدیریت فرآیند  بعنوان یکی از مباحث اصلی در مهندسی مجدد میباشد.

 

«مدیریت فرآیند »

تغییرات سریع بازار و رقابت شدید عرضه‌کنندگان محصول، تنوع تولید کنندگان را به چالش انداخته است.فاکتورهای جدید ارتباط مستقیم با نتیجه کارو محصول نهایی دارند. تفکر فرآیندی در نگرش‌های جدید، بوجود آمده، . برای کاهش هزینه‌ها، ارائه خدمات بهترو سریع‌تر، اصول مختلف ساده‌سازی، حذف فعالیت غیر ارزش‌افزوده بکار گرفته شده.

رویکرد وظیفه‌ای در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین میبرد.و در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف ندارند.

تعریف فرآیند

مفهوم مهندسی مجدد و فرآیندهای کسب و کار و مدیریت فرآیند در مهندسی مجدد

یک سری فعالیت‌های به هم مرتبط که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرآیند یک زنجیره ارزش است که هر دانه زنجیر ارزشی به مرحله قبل می‌افزاید.

فرآیند کسب و کار یعنی: فعالیت‌های اساسی در سازمان که محدود به مرزهای وظیفه‌ای نیستند و منابع انسانی، مهارت‌های مدیریتی و فن‌آوری برای ایجاد ارزش برای ذینفعان و مشتریان به هم مرتبط می‌کنند.

فرآیند کاری یعنی :فعالیت‌هایی که کاملا در کنترل یک بخش خاص هستند. و در واقع در مرزهای وظیفه‌ای خود محدود شده‌اند.

پیشنهاد می کنیم، این پُست را هم بخوانید:  مدیریت و مشاوره IT در مهندسی مجدد( BPR)

 

سازمان‌های عمودی و افقی : هرفرآیندی دارای مشتری خارج و یا داخل سازمان است. پس با تمرکز روی مشتری، بسیاری از بهینه سازی‌ها برآرودن به موقع نیاز مشتری، عملکرد بهبود می‌یابد. ایجاد بروکراسی و کنترل های عمودی ارزشی برای مشتری ندارد و باعث وقفه، طولانی شدن و کند شدن فرآیند میشود. پس برای بهبود سرعت باید حذف شوند. هدف نهای و آرمانی در مهندسی مجدد ، قرار گرفتن کارها و فرآیندها به صورت افقی و در راستای انجام کارو خواست مشتری است.

انواع فرآیندهای کسب و کار

الگوی سری: پر کردن رسیدها ارزیابی‌ها و… که به طور پشت سرهم انجام می‌شوند که باعث کند شدن است.

الگوی موازی: فعالیت‌ها با هم ترکیب شده و بدون وابستگی زمانی به یکدیگر خروجی فرآیند را نتیجه میدهند.مانند ساخت محصول و تبلیغات

الگوی ترکیبی: فرآیند سری و موازی را ترکیب کرد.

نوع رابطه بین فعالیت‌ها: که با انتقال اشیاء فیزیکی و یا اسناد به یکدیگر ارتباط دارند یا ارتباط اطلاعاتی، پیوند دهنده آن‌ها باشد و یا یک ارتباط فیزیکی و یک ارتباط اطلاعاتی بهم وصل باشند.

هدف مهندسی مجدد(مدیریت فرآیند در مهندسی مجدد)، حرکت به سمت الگوی موازی فرآیندها در وردی و خروجی و انجام همزمان با ایجاد مبادله اطلاعاتی مشترک است.

اصول توسعه فرآیندها در راستای احتیاجات دنیای جدید:

حذف اضافات

مینیمم کردن اضافات

ساده‌سازی

پیشنهاد می کنیم، این پُست را هم بخوانید:  ERP و بهترین نوع تولید

ترکیب قدم‌های مختلف فرآیند

ایجاد فرآیندهای کاری چندگانه

تفکر کاری موازی

ایجاد تمرکز اطلاعاتی در منبع مورد نظر

استفاده از تکنولوژی برای بهبود فرآیندها

اجازه به مشتری برای مساعدت و یاری نمودن در انجام صحیح و به موقع فرآیندها

مدل سازی و آنالیز فرآیند

نقشه فرآیندها: باید با پرسش‌نامه، مصاحبه به این نتیجه برسد که سیستم کسب و کار چه کاری لازم است انجام دهد؟  باید نیازمندی‌های سیستم کسب و کار مشخص شود و نسبت به طراحی فرآیند به این موارد مشخص شود:

فرآیندها و زیر فرآیندهای آن

وابستگی بین فرآیندها

ورودی‌ها یا منابع مورد نیازفرآیند و در نهایت خروجی‌های آن.

نقشه فرآیند به درک عمیق، تجزیه و تحلیل، بهبود و یا جایگزینی فرآیندها کمک می‌کند.

شکست فرآیندها(به زیر فرآیندها):

سطح۱: فرآیند کسب و کار شکسته شده به :

سطح ۲: فعالیت‌ها که تقسیم می‌شوند به :

سطح ۳ : وظایف و در نهایت :

سطح ۴ : زیر وظابف

نمودار‌های سیستم

راه تشخیص بین زیرفرآیند و آیتم‌های کاری: سوالهای زیر را مطرح کنیم :

آیا می‌توان در انجام‌دهنده کار یا مشتری، تغییری ایجاد کرد؟

آیا می‌توان در منابع یا مستندات استفاده شده تغییری داد؟

آیا هدف‌های مختلفی برای ریزفرآیند وجو دارد؟

آیا می‌توان در حالت انتقال شیء تغییری داد؟

اگر جواب هر یک بله باشد پس یعنی میشود یک زیر فرآیند جدید داشت. اگر نشود آیتم کاری است.

 

۱۳۹۵/۸/۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰

ثبت ديدگاه

ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان این فایل آموزشی را دریافت کنید یک فایل، 8 تکنیک و حدود 4 دقیقه مطالعه
مطمئن باشید ایمیل مزاحم ارسال نمی کنیم
از شـما متـشــکریــم . ایمـیـل بـرای شـما ارسـال شــد.شما آماده برای دانلود هستید!
ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان این فایل آموزشی را دریافت کنید یک فایل، 5 نکته و حدود 6 دقیقه مطالعه
مطمئن باشید ایمیل مزاحم ارسال نمی کنیم
ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان 3 فایل رایگان آموزشی را دریافت کنید، 3 فایل حدود 10 دقیقه مطالعه
مطمئن باشید ایمیل مزاحم ارسال نمی کنیم